21 januari bijeenkomst migraine gelre zutphe
,

21 januari 2019: Informatieavond ‘Leven en werken met migraine’ (Zutphen)

In de week van 21-25 januari 2019 houdt het Hoofdpijn Centrum van Gelre ziekenhuizen Zutphen de Migraineweek. Deze week is onderdeel van de landelijke campagne ‘Maak van Migraine een Hoofdzaak’: een week lang aandacht voor de impact van migraine op leven en werk. Dat doen we via de indringende en informatieve tentoonstelling ‘Twee gezichten’ in de centrale hal. Daarnaast is er op maandag 21 januari een informatieavond over leven en werken met migraine. Tijdens deze informatieavond gaan we in op de verschillende behandelingsmogelijkheden en bespreken we hoe patiënten worden begeleid bij leven en werken met migraine.

Datum: maandag 21 januari 2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Gelre Ziekenhuizen locatie Zutphen, restaurant
Adres: Den Elterweg 77, 7200 GZ Zutphen
Aanmelden: Aanmelden is noodzakelijk en kan via dit aanmeldformulier.

Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De informatieavond start met een inleiding op de campagne door Esther Visser van de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet. Vervolgens gaat neuroloog Michel Hoebert in op de diagnose en behandeling van migraine. Daarbij zal hij ook aandacht besteden aan een nieuwe groep preventieve medicijnen.

Hoofdpijnverpleegkundige Ria van den Herik vertelt daarna welke zorg en begeleiding patiënten kunnen verwachten in het Hoofdpijn Centrum. Tenslotte biedt Alex Schonewille van Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet inzicht in het vinden en behouden van werk, omdat dit vaak een uitdaging is voor patiënten met migraine.

Aansluitend aan de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan het panel van sprekers. Vóór 19.30 uur en vanaf 21.00 uur is er tijd om de informatietafel van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet te bezoeken.

Meer informatie:
Gelre ziekenhuizen
afdeling Marketing & Communicatie
Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn
telefoon (055) 581 80 41
www.gelreziekenhuizen.nl

Gelre ziekenhuizen Zutphen
Den Elterweg 77
Postbus 9020, 7200 GZ Zutphen
Tel. (0575) 592 592
Fax (0575) 521 206

Campagne Maak van Migraine een Hoofdzaak
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van de belastende hersenziekte migraine. Iedere dag hebben ongeveer 70.000 patiënten een migraineaanval. Bij vrouwen komt de ziekte drie keer vaker voor dan bij mannen en in Nederland hebben ongeveer 200.000 kinderen tussen de 5 en 15 jaar last van migraine. Tijdens een migraineaanval kunnen patiënten vaak dagenlang niet of nauwelijks functioneren.