Centrum Chronisch Ziek & Werk

Centrum Chronisch Ziek en Werk biedt re-integratietrajecten, coaching en loopbaanbegeleiding bij ziekte. Ervaringsdeskundige professionals coachen mensen bij het vinden van passend werk en het beter leren omgaan met hun ziekte.

Centrum Chronisch Ziek en Werk en Hoofdpijnnet hebben een overeenkomst tot samenwerking voor Re-integratietrajecten, Coaching bij ziekte en Loopbaanbegeleiding bij ziekte.

Als lid van Hoofdpijnnet ontvangt je een korting van 5% van de prijs voor de diensten mits:

-je behoort tot de doelgroep van Hoofdpijnnet.
-jouw werkgever het begeleidingstraject financiert.

Stuur een mail naar info@zzcw.nl. Vermeld hierbij je naam en lidnummer van Hoofdpijnnet en zet info@hoofdpijnnet.nl in cc.  

Meer informatie: www.centrumchronischziekenwerk.nl.  

Nog geen lid van Hoofdpijnnet? Hier lees je meer over alle voordelen.