migraine en werk conferentieBedankt voor uw aanwezigheid op de Conferentie Migraine en Werk!

Hartelijk dank dat u aanwezig was op de Conferentie Migraine en Werk op donderdag 31 januari 2019 in Woerden. Nog eens teruglezen wat er werd besproken? Hier vindt u een verslag van deze middag met daarin o.a. belangrijke punten die naar voren kwamen en verschillende presentaties.

Wij zijn benieuwd hoe u deze conferentie heeft ervaren. Wilt u daarvoor onderstaande vragen beantwoorden?