Gezocht: mensen met hoogfrequente of chronische migraine voor studie naar CGRP-remmer per infuus

De Leidse Hoofdpijngroep in het LUMC doet mee aan een internationale studie bij patiënten met medicatieovergebruik en hoogfrequente (chronische) migraine. Het LUMC is het enige centrum in Nederland dat met deze studie mee mag doen. Deze studie is uniek omdat eptinezumab (een CGRP-remmer die per infuus wordt toegediend) onderzocht wordt bij een groep patiënten die nu soms in de kou staan, namelijk die patiënten die een extra steuntje in de rug nodig hebben om acute medicatie te verminderen. 

Meedoen?

Patiënten die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen mailen naar RESOLUTION@lumc.nl.  Graag naam, geboortedatum en telefoonnummer in deze mail vermelden. Dan kan het onderzoeksteam telefonisch contact met je opnemen.