medicatie afhankelijke hoofdpijn

Gezocht: mensen met migraine en hoofdpijn door medicatie-overgebruik

Hoofdpijnnet doet momenteel onderzoek naar medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH). Dit onderzoek laten wij uitvoeren door een studente Farmakunde van de Hogeschool Utrecht. Tijdens het onderzoek wil de studente twee groepen patiënten interviewen:

1. Patiënten die op dit moment de diagnose migraine en MOH hebben (18+).
2. Patiënten die de diagnose migraine hebben en MOH hebben gehad (18+).

*Update: inmiddels hebben we in de tweede groep genoeg aanmeldingen. Voor de eerste groep (mensen die op dit moment de diagnose migraine en MOH hoofdpijn hebben) zoeken we nog wel mensen.

De studente vraagt de eerste groep patiënten hoe zij MOH ervaren ten opzichte van migraine. Daarnaast vraagt ze aan deze patiënten wat er in hun leven moet veranderen om MOH te kunnen verminderen en welke steun zij daarbij verwachten van wie. Aan de tweede groep patiënten zal de studente vragen wat hen heeft geholpen om van MOH af te komen. Daarnaast zal de studente vragen wat deze groep had kunnen helpen om MOH te voorkomen. Een interview duurt maximaal 30 minuten. Hoofdpijnnet kan de onderzoeksresultaten gebruiken om patiënten en zorgverleners advies te geven over hoe ze MOH kunnen voorkomen of verminderen. We zullen hierna bekijken of het mogelijk is om specifieke voorlichtingsmaterialen te ontwikkelen.

Interviews via Zoom
Vanwege de huidige maatregelen omtrent het coronavirus zal de studente de interviews digitaal uitvoeren met Zoom, een gratis video communicatieprogramma. De studente stuurt per email een uitnodiging met uitleg en een linkje waarmee de deelnemers toegang kunnen krijgen tot het interview. De studente neemt de interviews op met Zoom zodat zij het interview later op een systematische en betrouwbare manier kan uitwerken. De studente gebruikt de opname alleen voor deze uitwerking en deelt de opname niet met anderen. Zij bewaart de opname lokaal op haar computer. Een kopie van de opname bewaart ze op een usb-stick. Wanneer zij het onderzoek afrondt, verwijdert zij de opname en de kopie. De gegevens verwerkt ze anoniem en niet herleidbaar. Dit houdt in dat in de uiteindelijke uitwerking niet meer te zien is welke deelnemer welke uitspraak heeft gedaan. De studente stuurt de concept uitwerking per mail toe aan de deelnemer die eventueel wijzigingen kan doorvoeren.

Behoor je tot één van beide groepen en wil je je ervaringen delen met Hoofdpijnnet zodat wij weer anderen kunnen helpen? Of wil je eerst nog meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marjolein Rood, studente Farmakunde via onderzoek@hoofdpijnnet.nl.