Gezocht: penningmeester

De Vereniging Hoofdpijnnet is op zoek naar een penningmeester. Hoofdpijnnet is hét netwerk van en voor mensen met migraine, clusterhoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofdpijn, spanningshoofdpijn en aangezichtspijn. Kortom: hoofdpijn die invloed heeft op je (dagelijks) leven. Hoofdpijnnet onderhoudt nauw contact met zorgprofessionals. En zij met ons. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat ernstige vormen van hoofdpijn beter (h)erkend en behandeld worden. Dit doen wij onder andere door het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten. De vereniging telt 5.200 leden en draait op vrijwilligers en twee parttime betaalde krachten.

Bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Naast bestuurlijke competentie is affiniteit met het doel en de doelgroep een voorwaarde voor deze vrijwilligersfunctie.

Profiel:
* je beschikt over bestuurlijke ervaring en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden
* je hebt analytische vaardigheden, financiële kennis en ervaring
* je hebt een collegiale instelling
* je hebt affiniteit met de goede doelen sector en/of de doelgroep van Hoofdpijnnet
* je wilt bijdragen aan het succes en de verdere ontwikkeling van de vereniging

Taken:
Naast de algemene eisen die aan een bestuurder worden gesteld is de penningmeester primair
belast met het financieel beleid. Hij / zij werkt hierin nauw samen met Het Ondersteuningsbureau,
een fullservicebureau voor stichtingen en verenigingen. Het tijdbeslag van deze functie is ongeveer
vier uur per week. Werkzaamheden vinden plaats vanuit huis.

Primaire verantwoordelijkheden en taken:
* Verantwoordelijk voor de continuïteit van vereniging en verenigingsbureau, samen met de andere
bestuursleden
* Opstellen en bewaken van de begroting
* Accorderen van betalingen, contractbeheer en verzorgen van subsidieaanvragen o.a. bij het
ministerie van VWS.
* Presenteren van de jaarrekening aan het bestuur en tijdens de Algemene Ledenvergadering
* Overige financiële zaken, zoals verzekeringen en fiscale onderwerpen.
* Deelname aan bestuursvergaderingen (1 x per maand in Amersfoort).

Heb je interesse in deze uitdagende functie en wil je ons helpen met jouw kennis en ervaring? Dan ontvangen wij graag je motivatie en curriculum vitae. Je kunt deze mailen naar: secretaris@hoofdpijnnet.nl. Meer informatie is te vinden op www.hoofdpijnnet.nl of door contact op te nemen met de interim-penningmeester Willem Sleddering (telefoon 06-45157996, email penningmeester@hoofdpijnnet.nl )