Gezocht: Vrijwilligerscoördinator

Heb je affiniteit met chronische aandoeningen en ervaring in het aansturen van vrijwilligers? Dan nodigt Hoofdpijnnet je van harte uit te reageren op de vacature van:

Vrijwilligerscoördinator (4 uur per week)

Verbindend, betrokken en communicatief sterk

Hoofdpijnnet is een landelijk netwerk dat zich inzet voor mensen met ernstige hoofdpijn, te weten migraine, spanningshoofdpijn, medicatieafhankelijke hoofdpijn, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn.
Iedereen met ‘ernstige’ hoofdpijn kan bij ons terecht voor steun, erkenning en informatie. Hoofdpijnnet zet zich in voor een betere herkenning en behandeling van hoofdpijn. Voor onze samenwerkingspartners zijn wij de organisatie waar kennis wordt verzameld, gedeeld, getoetst en toegepast.

We zijn een ambitieuze patiëntenvereniging, met 4800 leden en zo’n 90 vrijwilligers. Naast een directeur en secretaresse, is er behoefte aan uitbreiding van ons team met een vrijwilligerscoördinator. Jouw taak zal zijn het werven, binden en behouden van onze vrijwilligers. We hebben diverse werkgroepen en daarnaast vrijwilligers die zich op tijdelijke basis voor Hoofdpijnnet inzetten. Net zoals voor onze leden, zien wij het als een uitdaging om ook onze vrijwilligers perspectief te bieden om actief mee te doen in onze samenleving.

Functietaken
• Ontwikkelen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.
• Opstellen van een vrijwilligershandboek.
• Informeren, enthousiasmeren en aansturen van vrijwilligers.
• Mede uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het vrijwilligerswerk.

Plaats in de organisatie
De vrijwilligerscoördinator legt verantwoording af aan de directeur.

Profiel
Je bent communicatief vaardig, hebt een luisterend oor en weet mensen met elkaar te verbinden. Je hebt een professionele werkhouding, weet vertrouwen te wekken en bent klantvriendelijk ingesteld, zowel intern als extern. Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk.

Informatie en procedure
Voel je je aangesproken en heb je zin deel uit te maken van een hardwerkend en enthousiast team? Dan ontvangen wij graag een motivatie en curriculum vitae. Je kan deze mailen naar info@hoofdpijnnet.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met de directeur Nelleke Cools (nelleke@hoofdpijnnet.nl).