update nieuw migrainemedicijn cgrp

Hoe staat het met de CGRP-remmers, het mogelijke nieuwe medicijn tegen migraine-aanvallen?

Hoe staat het er nu voor met de ontwikkeling van de CGRP-remmers, een mogelijk nieuw medicijn ter preventie van migraine-aanvallen? De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging, die zich met name bezig houdt met hoofdpijnonderzoek geeft een toelichting op de stand van zaken in 2018.

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan een nieuwe mogelijke behandeling om migraine-aanvallen te voorkomen. De behandeling bestaat uit maandelijks een injectie met een antistof tegen de CGRP-receptor of tegen het CGRP-eiwit zelf. Naar verwachting zullen de eerste middelen in de loop van 2018 geregistreerd worden.

Uit verschillende grote gepubliceerde studies bleken alle vier de antilichamen effectiever dan placebo, zowel in het geval van episodische migraine als chronische (meer dan 15 dagen per maand) migraine. Als er wordt gekeken naar de werkzaamheid over een periode van drie tot zes maanden, dan is er weinig winst te zien ten opzichte van placebo. Wel lijkt er een subgroep van patiënten te zijn die opvallend goed reageert. Zij hadden vanaf 50% minder aanvallen per maand. Naar deze groep wordt extra onderzoek gedaan. Het is nog onbekend of de nieuwe middelen effectiever zijn dan bestaande preventieve medicijnen. Hiervoor zijn vergelijkende studies nodig.

De medicijnen hoeven slechts een keer per 1-3 maanden toegediend te worden en worden goed verdragen. De belangrijkste bijwerkingen die tot nu toe werden gerapporteerd zijn bovenste luchtweginfecties, lokale reacties en pijn op de injectieplaats. Over de langetermijneffecten is echter nog niets bekend. In theorie zouden CGRP-remmers problemen in de bloedtoevoer in hart of hersenen kunnen verergeren, maar hier zijn nog geen concrete aanwijzingen voor.

Met de komst van CGRP-(receptor-)antilichamen wordt het waarschijnlijk voor het eerst mogelijk om migraine-aanvallen, met een specifiek voor migraine ontwikkeld middel, te voorkomen. Alleen daarom al is dit een belangrijke ontwikkeling. Omdat CGRP ook een belangrijke rol lijkt te spelen bij cluster hoofdpijn, wordt de werking van deze middelen momenteel ook hierbij onderzocht. De middelen zullen echter zeker niet goedkoop worden en het is nog onbekend of en onder welke condities ze vergoed zullen worden.

Lees het volledige (specialistische) artikel bij de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging