nelleke cools directeur hoofdpijnnet

Hoofdpijnnet benoemt nieuwe directeur

Met groot genoegen deelt Hoofdpijnnet mee dat het bestuur heeft besloten communicatiecoördinator Nelleke Cools per 1 juli 2020 te benoemen tot directeur van de vereniging. 

In de drie jaar dat zij werkzaam is voor Hoofdpijnnet heeft Nelleke veel taken naar zich toegehaald. Het bestuur van Hoofdpijnnet heeft eind 2018 in haar visie en in het strategisch plan de ambitie uitgesproken een bestuur op afstand te willen zijn. De benoeming van Nelleke als directeur past binnen deze strategie. Hierdoor zal Hoofdpijnnet slagvaardiger zijn, efficiënter werken en kunnen onze doelen, zoals geformuleerd in het strategisch plan, sneller worden verwezenlijkt. Dit alles zal uiteindelijk ten goede komen aan onze leden en aan alle mensen met ernstige hoofdpijn. Onze missie is hen zoveel mogelijk te steunen, te informeren en de beste zorg voor hen te realiseren.

Nelleke heeft hierin samen met het bestuur grote stappen gezet. Met haar benoeming tot directeur kan zij Hoofdpijnnet vertegenwoordigen en meer inhoud geven aan onze missie.