migraineremmer meldpunt cgrp

Hoofdpijnnet start meldpunt voor ervaringen met CGRP-remmer

Recent is er een nieuw geneesmiddel voor migraine beschikbaar gekomen. De overheid gaat nu bepalen of het al dan niet vergoed wordt. Hier lees je over de procedures die het middel moet doorlopen. Hoofdpijnnet verzamelt via het Meldpunt CGRP ervaringen van patiënten die het middel voorgeschreven hebben gekregen. Dit kan helpen om het middel vergoed te krijgen.

Hoofdpijnnet is van mening dat de CGRP medicatie snel voor patiënten beschikbaar moet komen. Wij gaan voor  vergoeding van het medicijn, met in achtneming van een stappenplan, dus wanneer andere behandelingen geen soelaas bieden. Om onze argumenten kracht bij te zetten dat het voor veel patiënten én hun gezin een laatste redmiddel is, hebben wij een Meldpunt CGRP opgezet. 

Meldpunt CGRP
Sinds november 2018 kunnen hoofdpijncentra in Nederland het nieuwe antimigrainemedicijn onder specifieke voorwaarden uitschrijven aan patiënten. Het middel wordt nog niet vergoed door zorgverzekeraars. In afwachting hiervan is daarom een zogenaamd ‘medical need program’ opgestart. Een bepaalde groep patiënten kan hiervan gebruik maken, onder strikte voorwaarden. Ze moeten aan leeftijdscriteria voldoen en gedocumenteerde langdurige migraine hebben. Ze moeten voldoende aanvallen hebben, meerdere preventieve behandelingen gebruikt hebben én mogen geen medicatie-overgebruik hebben.

Hoofdpijnnet zal zich komende maanden inzetten om het medicijn vergoed te krijgen, tegen een reële prijs. Wat hierbij helpt, is al wij zoveel mogelijk ervaringen kunnen aandragen van patiënten die aan dit medical need program meedoen. Dat mogen natuurlijk zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Doe je mee met het medical need program van Novartis of van een ander bedrijf en gebruik je het middel al 3 maanden of langer? Vul dan onderstaand formulier in. Geef ook aan of je op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen.

HARTELIJK DANK VOOR JE MEDEWERKING!

Meldpunt CGRP