Hoofdpijnnet verstuurt brief over Erenumab aan minister Bruins

We zijn een volgende fase in gegaan om de nieuwe CGRP-remmer vergoed te krijgen. Zorginstituut Nederland heeft eind juni minister Bruins verslag uitgebracht van de inhoudelijke toetsing van dit medicijn. Het wordt nog niet vergoed, maar het Zorginstituut dringt aan om met een nader te bepalen werkgroep de meerwaarde van het middel aan te tonen.

Hoofdpijnnet wil dat hiermee zo spoedig mogelijk wordt gestart en wil bovendien deel uitmaken van deze werkgroep. De vereniging heeft daarom in juli een brief gestuurd aan minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees de brief hier terug. Inmiddels is Hoofdpijnnet door het Zorginstituut uitgenodigd voor een gesprek eind september.

Lees ook:

‘Hoofdpijnnet start Meldpunt voor ervaringen met CGRP-remmer (Aimovig)’

‘Nieuwe migraineremmer in proceduremolen’

‘Zorginstituut erkent meerwaarde erenumab’