Hoofdpijnnet zoekt nieuwe voorzitter

De vereniging Hoofdpijnnet is op zoek naar een nieuwe voorzitter Algemeen Bestuur. Hieronder leest u meer over deze functie. Bent of kent u degene die wij zoeken? Stuur ons dan uw curriculum vitae en motivatie.

Verbindend, maatschappelijke ervaren en betrokken

Het jaar 2020 is voor Hoofdpijnnet het startpunt van een nieuwe manier van werken. Het bestuur zal minder uitvoerend en meer op afstand toezicht houden op de geformuleerde ambities en doelstellingen. Er is een directeur aangesteld, die het voortouw neemt in de uitvoering van het strategisch plan voor de komende drie jaar.

Organisatie

Hoofdpijnnet is een landelijk netwerk dat zich inzet voor mensen met ernstige hoofdpijn, te weten migraine, spanningshoofdpijn, medicatieafhankelijke hoofdpijn, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn. Iedereen met ernstige hoofdpijn kan bij ons terecht voor steun, erkenning, informatie en dus uiteindelijk een betere behandeling.

Functie

Het huidige bestuur  van Hoofdpijnnet bestaat uit zes leden. Zij voelen zich zeer betrokken bij de vereniging en hebben affiniteit met ernstige hoofdpijn, beroepsmatig en/of privé. Het voorzitterschap is onbezoldigd en kent een zittingstermijn van drie jaar. De functie, die een academisch denk- en werkniveau heeft, neemt gemiddeld vier uur per week in beslag.

Profiel

Hoofdpijnnet zoekt een ervaren bestuurder met verbindende capaciteiten. U bent analytisch sterk en levert van daaruit een belangrijke bijdrage aan het doorontwikkelen van de ingezette strategische koers, met een doorslaggevende stem indien nodig. Het verenigingsbelang verliest u daarbij nooit uit het oog. Samen met de secretaris geeft de voorzitter leiding aan het bureau, te weten de directeur en een secretaresse. Onze ideale kandidaat is een teamplayer, kan mensen enthousiasmeren en is sociaal vaardig. Ook buiten de vereniging weet u nieuwe verbindingen tot stand te brengen. U neemt een breed netwerk mee en vindt goed de weg binnen de zorgsector.

Informatie en procedure

Bent u degene die wij zoeken? Dan ontvangen wij graag een motivatie en curriculum vitae. U kunt deze mailen naar info@hoofdpijnnet.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met directeur Nelleke Cools, tel. 06 4289 9693.