Jongeren school

Hoofdpijn & school

Heb jij zo vaak last van ernstige hoofdpijn dat het niet goed lukt om mee te doen op school, dan is het goed om aan de bel te trekken. Denk na over wat jij nodig hebt om zo goed mogelijk mee te kunnen doen en zoek de juiste hulp, bijvoorbeeld bij je ouders en mentor.

Praat erover

Het kan spannend zijn om op school over je aandoening te vertellen. Maar als je mentor, leraren en klasgenoten weten wat je hebt, kunnen ze er rekening mee houden. Ook kun je dan duidelijke afspraken maken. Klasgenoten snappen dan ook beter waarom je soms eerder naar huis mag, lessen mist of een toets op een ander moment mag inhalen. Het heeft daarom voordelen als iedereen het weet. Je kunt bijvoorbeeld een presentatie geven over je aandoening. Je ouders en mentor willen je hier vast bij helpen. Of misschien is er op school iemand anders die je vertrouwt, bijvoorbeeld een van je leraren of de conciërge.

Wat heb ik nodig?

Het is goed om met je mentor te bespreken wat jij nodig hebt. Wil je bijvoorbeeld het liefst naar huis als je een aanval hebt? Of is er op school een plek waar je eventueel kunt uitrusten? Ook is het goed om afspraken te maken over wat jij mag en moet als je pijn hebt, zodat duidelijk is hoe je zaken kunt inhalen. Je mentor kan ook helpen om aan andere leraren duidelijk te maken wat jij hebt. Ook als je veel lessen mist of veel last hebt van vermoeidheid of concentratieproblemen en je daardoor slechte cijfers haalt is het goed om afspraken te maken. Je mentor kan ook met je meedenken over bijvoorbeeld een aangepast lesrooster of vakkenpakket.

Toetsen en examens

Als jij vanwege je hoofdpijnklachten extra tijd nodig bij toetsen en examens of deze op een later moment wilt inhalen, dan moet je dit bespreken met je mentor. Elke school heeft andere regels dus is het belangrijk hier op tijd goede afspraken over te maken. Dit geldt zeker ook voor examens, waarbij de regels landelijk zijn geregeld. Er zijn aanpassingen mogelijk, maar deze moeten worden afgestemd met de examencommissie. Je moet dit dus op tijd aangeven.

Tips

Advies voor leerlingen

 • Zoek contact met een docent of mentor die met je mee wil denken en jou begrijpt.
 • Laat vooral je goede kant zien. Meld je bijvoorbeeld af als je toch niet kunt komen.
 • Ga al vroeg met school in gesprek over je eindexamen. Als je in je eindexamenklas zit, ben je eigenlijk al te laat om afspraken te maken.

Advies voor ouders

 • Communiceer met school.
 • Geef aan dat je wilt meedenken.
 • Raad school aan om expertise te zoeken.

Tijdens repetities en SO’s

 • Ga in een ander lokaal zitten, waar het rustiger is of waar het licht aangenamer is.
 • Doe een mondelinge in plaats van schriftelijke toets, bijvoorbeeld via de pc.
 • Laat de leerkracht de toets voorlezen.
 • Neem voldoende rustpauzes.
 • Maak de toets individueel in plaats van in de klas.
 • Sla bepaalde toetsen over.
 • Soms is het onnodig om bijvoorbeeld de verplichte tien toetsen te maken. Sommige zijn herhalingen en die zou je dus in overleg over kunnen slaan.

Tijdens het eindexamen

 • Spreek af dat je meer pauzes mag nemen en eventueel langer doorgaat.
 • Ga ergens zitten waar je je prettig voelt, bijvoorbeeld voorin de zaal, in plaats van middenin, waar veel meer prikkels zijn.
 • Spreek met school af dat je eerder dan de andere leerlingen met een examen begint, zodat je bij twee examens op dezelfde dag een langere pauze hebt.
 • Je kunt zelfs afspreken om thuis of in het ziekenhuis examens te maken.

Meer lezen