Jongeren studeren hoofdpijn

Hoofdpijn & studie

Als je vaak hoofdpijn hebt, kan dat tijdens je studie voor uitdagingen zorgen. Op deze pagina vind je informatie en tips over wat je kunt doen om de impact van hoofdpijn op jouw studieloopbaan te beperken. Je kunt zelf een aantal dingen doen, zoals je hoofdpijnklachten leren kennen en inzichtelijk proberen te maken wat je zou willen en nodig hebt. Maar het is ook belangrijk om te weten dat je als student recht hebt op ondersteuning en aanpassingen en dat er bij jouw onderwijsinstelling mensen zijn die je hiermee kunnen helpen. Je kunt heel veel zelf, maar wees vooral niet bang om hulp te vragen!

Als je gaat studeren, ga je een uitdagende en spannende tijd tegemoet. Misschien verhuis je naar een nieuwe stad en ga je voor het eerst op jezelf wonen. Misschien word je lid van een vereniging of club waar je heel veel nieuwe mensen leert kennen. Of misschien start je gewoon rustig vanuit huis en focus je je eerst op je studiedoelen. Hoe dan ook, als je gaat studeren, is dat een tijd van veel nieuwe ervaringen en uitdagingen.

Breng je hoofdpijn in kaart

Om te bepalen wat voor impact hoofdpijn op jouw studie heeft, is het belangrijk om inzicht te hebben in jouw hoofdpijn. Om welke aandoening gaat het precies? Een hoofdpijndagboek kan je helpen jouw hoofdpijn(aanvallen) in kaart te brengen. Uiteraard kan je huisarts of neuroloog jou ook helpen om je klachten beter te begrijpen en samen met jou naar de juiste behandeling zoeken.

Welke uitdagingen brengt jouw hoofdpijn met zich mee?

Probeer voor jezelf helder te krijgen tegen welke uitdagingen je aanloopt in je studie en hoe belastbaar je bent.

De gevolgen voor je studie hangen af van je klachten. Of je dagelijks ernstige hoofdpijn hebt of in aanvallen, maakt veel uit. Breng dus in kaart hoe vaak je last hebt van hoofdpijn en welke gevolgen dit voor je studie kan hebben. Voor je een studie kiest, is het ook nuttig om te bekijken welke oplossingen de onderwijsinstelling te bieden heeft. Maak bijvoorbeeld een afspraak met een decaan of studiebegeleider van de opleiding, bezoek open dagen of meld je aan voor proefstuderen.

Praat erover en maak afspraken

Het advies om over je beperking en de mogelijke gevolgen daarvan te praten met je mentor of decaan ligt voor de hand. Het is ook goed om je medestudenten en andere docenten te informeren, ook als je het (meestal) zonder hulp redt.

Maak duidelijk wat je hoofdpijn voor je studie betekent en denk zelf ook na over oplossingen. Zo krijg je meer begrip van anderen. Zij weten dan waarom je niet altijd overal bij kunt zijn: waarom je weleens een college of tentamen mist. En ook waarom je er niet altijd bij bent als er iets te vieren valt. Als anderen op de hoogte zijn, bieden ze makkelijker hulp aan. De docent zal bijvoorbeeld meer energie steken in het regelen van een herkansing.

Neem een actieve rol in en ga er niet zomaar vanuit dat anderen wel zullen begrijpen waarom je er niet bent en wat je nodig hebt. Meld je altijd netjes af bij je medestudenten, docent of studieadviseur als je door klachten thuis moet blijven. Maak afspraken met medestudenten of je bijvoorbeeld hun aantekeningen mag overnemen en leg ook uit waarom.

Wie kan je helpen?

Afhankelijk van de onderwijsinstelling waar je je studie volgt en het type vraag dat je hebt, zijn er meerdere personen die jou kunnen helpen:

  • Studentendecaan
  • Studieadviseur / tutor
  • Studentenpsycholoog

Studentendecaan
Bijna alle Mbo’s, hogescholen en universiteiten hebben ten eerste een studentendecaan. Dat is iemand die vooral veel weet van de verschillende wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt op het gebied van de voortgang van je studie. Een studentendecaan kan je bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van voorzieningen die kunnen helpen om de vertraging te verminderen, of ervoor te compenseren.

Studieadviseur / tutor
Daarnaast is er vaak een studieadviseur die je kan helpen bij alle persoonlijke problemen waar je tegenaan loopt tijdens je studie. Een studieadviseur kan je adviseren of naar iemand anders doorverwijzen, of simpelweg een luisterend oor bieden. Veel onderwijsinstellingen werken daarnaast ook met een tutor. Dat is iemand van wie je meestal ook in het eerste jaar les krijgt en die je probeert te helpen je weg te vinden binnen de mbo-instelling, hogeschool of universiteit.

Studentenpsycholoog
Ten slotte biedt jouw onderwijsinstelling wellicht de mogelijkheid om met een studentenpsycholoog in gesprek te gaan. Het is helemaal niet raar als je psychologische problemen ondervindt door je hoofdpijn. Als dat zou is, kan het helpen hier met een studentenpsycholoog over te praten. Als je door hoofdpijn acute psychologische problemen ervaart, is het beter om naar je huisarts te gaan die jou kan doorverwijzen naar de Ggz of crisisdienst.

Wat zijn je rechten?

Onderwijsinstellingen hebben de plicht doeltreffende aanpassingen te doen als dat nodig is. Dit betekent dat je als student met een beperking recht hebt op ondersteuning, begeleiding en aanpassingen als bijvoorbeeld meer tijd bij examens. Loop je studievertraging op door je aandoening, dan kun je in bepaalde gevallen aanspraak maken op financiële hulp. Hier lees je alles over je rechten als student.

Aanpassingen

Afhankelijk van de soort en hoeveelheid hoofdpijn die je hebt, is het waarschijnlijk nodig om aanpassingen te doen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je colleges mist omdat je je vaak ziek moet melden en daardoor een vak of je hele studie op een ander tempo wilt volgen. Als je je vaak ziek moet melden, kun je hierover ook afspraken maken over de aanwezigheidsplicht die bij veel vakken geldt.

Ook kunnen er fysieke aanpassingen gemaakt kunnen worden. Misschien is het voor jou bijvoorbeeld prettiger om tentamens in een aparte prikkelarme ruimte te maken. Voor een totaaloverzicht van de mogelijke aanpassingen, zie de Studietool Hoofdpijn. Bedenk welke aanpassingen jou zouden helpen en bespreek met je tutor, studieadviseur of decaan.

Financiële hulp

Ook op het gebied van financiën zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jouw situatie.

  • Financiële compensatie voor vertraging
  • Studietoeslag
  • Bij uitval: Wajong-uitkering

Financiële compensatie voor vertraging
Als je door je hoofdpijnklachten studievertraging oploopt, is het wellicht mogelijk hier financiële compensatie voor te krijgen. Zo kun je van DUO een extra jaar studiefinanciering te krijgen wanneer je studievertraging oploopt als gevolg van, zoals DUO het zelf omschrijft op haar website ‘bijzondere medische omstandigheden’. Als je denkt hier in aanmerking voor te komen, is het slim om dit zo snel mogelijk aan te vragen. Je studentendecaan kan je helpen bij de regels die hiervoor gelden en het aanvragen van de compensatie.

Studietoeslag

Veel studenten nemen een bijbaantje naast hun studie. Als je chronische hoofdpijnklachten hebt, ben je waarschijnlijk al blij als je genoeg tijd hebt om je op je studie te richten. Daardoor kan het zijn dat studeren financieel een extra uitdaging is. Om hiervoor compensatie te krijgen, is het mogelijk een zogenaamde studietoeslag aan te vragen.

Voor deze toeslag gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet je bewijzen dat je een medische beperking hebt, bijvoorbeeld met een verklaring van je arts. Meer informatie over deze voorwaarden en om deze toeslag aan te vragen, vind je op de website van de gemeente waar je woont. 

Bij uitval: Wajong-uitkering

In het meest vervelende geval kan het zo zijn dat het misschien helemaal niet meer lukt om te studeren. Als je tijdens je studie arbeidsongeschikt raakt als gevolg van je hoofdpijnklachten krijg je recht op een Wajong-uitkering. In dat geval is het mogelijk je studiefinanciering om te zetten in een gift. Zie voor meer informatie de website van DUO. Ook in dit geval is het heel belangrijk je studentendecaan in te schakelen.

Hoofdpijn en stage

Als je gaat studeren is de kans groot dat je één of meerdere keren stage gaat lopen. Als je veel last van hoofdpijn hebt, kan dit ook extra uitdagingen met zich meebrengen. Belangrijk is om met je stagebegeleider hier goede afspraken over te maken.

Ook hier geldt weer dat je goed moet weten welke impact jouw hoofdpijn op je stage zal hebben. En om na te denken over mogelijke oplossingen. Moet je je vaak ziekmelden? Dan kun je jouw stagedagen misschien uitsmeren over een langere periode. Lukt het door je hoofdpijn niet om meer dan een paar uur stage per dag te lopen? Dan kun je misschien afspreken dat je minder stage-uren loopt en hiervoor compenseert met een andere soort opdracht. Op deze pagina van het expertisecentrum inclusief onderwijs vind je meer informatie over de mogelijkheden.

Meer lezen

  • Studietool.nl
    Op deze uitgebreide website, waar Hoofdpijnnet ook aan heeft bijgedragen, staan veel tips over studeren met hoofdpijn. Ook vind je er meer informatie met een bredere context, bijvoorbeeld over fit blijven en omgaan met stress en vermoeidheid.
  • Hoger onderwijs Toegankelijk