patricia eekers

ZORGELOOS NAAR SCHOOL MET MIGRAINE / SAMEN STERK

Vanaf 12 september tot 1 oktober schenken Hoofdpijnnet en de Stichting Zorgeloos naar School uitgebreid aandacht aan kinderen met migraine.

Bij deze online campagne staat het verhaal van de twaalfjarige Emma centraal. Na een paar lastige jaren op de basisschool, start ze nu met frisse moed op een middelbare school. Ze is hierin begeleid door uiteenlopende mensen. In dit zesde deel van de campagne maken we kennis met neuroloog Patricia Eekers uit het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Hoofdpijn is een van haar aandachtsgebieden. Ook was ze betrokken bij de ontwikkeling van de Doe-het-Samen-gids van Zorgeloos naar School.

Deel 6. Neuroloog Patricia Eekers

De afgelopen dagen hebben we al diverse mensen aan het woord gelaten over de kracht van samenwerken. Hoe kan kennis worden omgezet in ondersteuning om een kind of jongere met migraine zorgeloos naar school te laten gaan? We vroegen neuroloog Patricia Eekers naar haar ervaringen binnen het hoofdpijncentrum en naar haar vak als hoofdpijnneuroloog.

Patricia, we kennen je binnen Hoofdpijnnet niet anders dan dat je een voorvechter bent voor de kinderen/tieners/adolescenten met ernstige hoofdpijn. Waar komt de interesse vandaan?

‘Ik zie veel kinderen en adolescenten worstelen met hun ernstige hoofdpijn, op school en thuis. Waar ik kan help ik ze. Ik kan het probleem niet volledig wegnemen maar vaak wel verminderen.’

In het hoofdpijncentrum in het Laurentiusziekenhuis in Roermond wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire aanpak. Ook werk je op het Hoofdpijnspreekuur nauw samen met een kinderneuroloog. Waarom is een multidisciplinaire aanpak zo belangrijk in de strijd tegen hoofdpijn?

‘We werken in het Laurentiusziekenhuis met een kinderhoofdpijnpoli waar een hoofdpijnneuroloog, neuroloog, kinderarts en psycholoog samen met de patiënt het probleem in kaart brengen waarna de verschillende behandelopties worden besproken. Hoofdpijn is een multifactoriële aandoening wat betekent dat meerdere factoren een rol spelen zoals: erfelijkheid, leefstijl (slaap, regelmaat en pijnstillergebruik). Door multidisciplinair te werken kun je die onderdelen het beste in kaart brengen en een behandeling op maat starten.’ 

In de contacten met Hoofdpijnnet is het onderwerp Zorgeloos naar School ook veelvuldig op tafel gekomen. Jij bent dan ook zeer gedreven in het vinden van een aanpak die werkt, niet alleen kijken binnen de kaders, maar ook daarbuiten. Alles om het maatwerk te kunnen leveren voor de beste behandeling. Wat vind je, als zorgverlener, van een initiatief als Zorgeloos naar School en hun aanpak?

‘Zorgeloos naar school is een super initiatief dat kinderen en jong volwassenen helpt de juiste hulp te krijgen. De Doe-het-Samen gids biedt kinderen en ouders een leidraad. Ook zorgt de gids voor erkenning en bewustwording van de problematiek bij henzelf en bij leerkrachten. Erg goed!’

Zorgeloos naar School Doe-het-samen-gids

De Doe-het-Samen-gids is een gids gemaakt door kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en (zorg)professionals. De kracht zit hem in het delen van de eigen opgedane kennis uit de praktijk die wordt ingezet als ondersteuning voor anderen. Dat is goud waard!