lobby medicijnwissel

Lobby ‘Stop medicijnwissel’

Van de apotheek een ander medicijn meekrijgen dan je gewend bent. Dat is voor veel mensen met een ongeneeslijke ziekte een bekend probleem met vervelende gevolgen. Hoofdpijnnet wil voorkomen dat je nét dat andere medicijn krijgt voorgeschreven, dan het merk waar je al jarenlang goede ervaring mee hebt. Ook minister Bruins is het erover eens dat er iets moet gebeuren aan het (onnodig) wisselen van medicijnen. Daarom is hij een ‘bestuurlijk overleg’ gestart om dit probleem aan te pakken.

Naar schatting wisselt een miljoen mensen met een ongeneeslijke ziekte per jaar vaak meerdere keren van merk medicijn. En één op de vier mensen bij wie de arts ‘Medische Noodzaak’ op het recept schrijft, krijgt dat merk medicijn toch niet mee bij de apotheek. Mensen die een ander middel krijgen dan hun eigen vaste kunnen daar soms vervelende bijwerkingen van krijgen, ziek van worden of andere problemen van ondervinden.

Eerste stappen

Samen met apothekers, artsen, zorgverzekeraars en andere patiëntenorganisaties is het ministerie van VWS op 31 oktober een ‘bestuurlijk overleg’ gestart. Alle partijen konden zich grotendeels vinden in het voorstel dat Hoofdpijnnet samen met 13 andere patiëntenorganisaties heeft gedaan. Dit voorstel bestaat uit drie punten:

  1. Er moet een lijst komen met medicijnen waarbij niet gewisseld moet worden.
  2. Eén keer wisselen mag, maar wel onder voorwaarden.
  3. Er moeten duidelijke afspraken komen over medische noodzaak: wanneer mag er bij een patiënt echt niet gewisseld worden en hoe wordt dat duidelijk gemaakt?

Het ministerie stelt daarom twee werkgroepen samen, die deze drie punten kunnen uitwerken. Waarschijnlijk zullen deze werkgroepen in mei klaar zijn. Hopelijk krijgen mensen met ernstige hoofdpijn en alle andere patiënten vanaf dat moment eindelijk steeds het medicijn mee dat op het recept staat.

Lees hier de eerdere berichten over dit onderwerp:

‘Ruim een derde patiënten zieker na medicijnwissel’ (19 april 2018)
‘PvdA-kamerlid Sharon Dijksma stelt kamervragen over medicijnwissel’ (11 mei 2018)
‘Reactie Bruno Bruins op kamervragen over onnodige medicijnwissel’ (22 mei 2018)
‘Medische Noodzaak is geen garantie voor merkmedicijn’ (9 oktober 2018)