Nieuw: Patiëntenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn

Hoe krijg je betere pijnzorg als patiënt met chronische pijn? Dat staat in de recent opgeleverde, speciale uitgave voor patiënten van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Een must voor iedereen die hiermee te maken heeft: voor patiënten en hun naaste omgeving. Ook voor pijnverpleegkundigen en behandelaars is het belangrijk te weten welke informatie patiënten hebben gekregen.

In Nederland heeft 1 op de 5 volwassenen chronische pijn, zoals bijvoorbeeld ernstige migraine. Het beïnvloedt je leven negatief en beperkt je in je werk en dagelijkse bezigheden. Tot nu toe schiet de behandeling van chronische pijn tekort. Daarom ontwikkelden behandelaars en patiënten samen de patiëntenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Hierin staat beschreven hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt beter kunnen samenwerken. Daarnaast bevat het document aanwijzingen om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt en wat de beste ondersteuning is voor de patiënt.

Wat is een zorgstandaard?

Een zorgstandaard beschrijft waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening moet voldoen. Ook biedt deze handvatten voor patiënten om hun eigen gezondheid te verbeteren. De officiële Zorgstandaard Chronische Pijn is een dik en lastig te lezen document. Daarom is hiervan een toegankelijke patiëntenversie gemaakt met alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn. De gezamenlijke opzet en uitvoering zijn uitzonderlijk: vanaf stap één hadden patiënten evenveel invloed als de behandelaars over hoe de Zorgstandaard Chronische Pijn eruit zou zien. De pijnbehandelaars zijn vertegenwoordigd door de Dutch Pain Society (DPS), de pijnpatiënten door het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP).

Invoering is urgent

Alle partijen zien grote noodzaak om de zorg voor mensen met chronische pijn in Nederland te verbeteren en daarmee hun kwaliteit van leven. De Zorgstandaard Chronische Pijn moet ertoe leiden dat iedere persoon met chronische pijn optimale zorg krijgt van de juiste professional op het juiste moment en op de juiste plaats. Werken volgens de Zorgstandaard is urgent vanwege het persoonlijke leed en de enorme zorg- en maatschappelijke kosten die gepaard gaan met chronische pijn.

Bekijk hier de patiëntenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn. De officiële versie vind je hier.