NIEUWS: Hoofdpijnnet in stuurgroep ‘Pijnpatiënten’

In het ‘Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem’ laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in Nederland, vanuit patiëntenperspectief. De pijnzorg kan namelijk beter.

Online cursus ‘Omgaan met pijn’

Op de website www.pijnpatientennaar1stem.nl is een online cursus te vinden hoe om te gaan met pijn. Voor deze online cursus, kun je op deze link klikken. Heb jij ervaring met chronische pijn en ben je lid van Hoofdpijnnet of een andere patientenvereniging, dan kun je aanmelden als vrijwillige cursusbegeleider, lees hier meer.

Samenwerking met ‘Pijnpatiënten naar één stem’

Hoofdpijnnet is aangesloten bij het Samenwerkingsverband ‘Pijnpatiënten naar één stem’. Het bestuur is nu zelfs vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit samenwerkingsverband.