cursus sterk met pijn

Cursus ‘Sterk met pijn’

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus ‘Sterk met pijn’ helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. De cursus is een initiatief van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, waarbij ook Hoofdpijnnet is aangesloten.

Uit ervaring blijkt dat hoofdpijnpatiënten ook vaak tot de categorie horen van ‘niet zeuren en doorgaan’. Voor een groot aantal patiënten is dit in de praktijk geen goede houding. Want uitputting ligt op de loer.  Deze cursus geeft o.a. handvatten om te leren praten over je aandoening, bijvoorbeeld met de werkgever, de huisarts, de specialist en de omgeving. Betere communicatie kan je helpen mondiger te worden en op te komen voor wat je nodig hebt. Ook helpt de cursus een betere balans te vinden tussen draaglast en draagkracht.

De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en hebben zelf ook chronische pijn (gehad).

Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Ook Hoofdpijnnet is hierbij aangesloten.

De cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, daaropvolgend 8 bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden. We werken met minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers. De eigen bijdrage is 99 euro (sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten).

Meer informatie kun je vinden op Pijnpatientennaar1stem.nl.