Bestuur en medewerkers Hoofdpijnnet

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met ieder een eigen specifieke deskundigheid. De meesten zijn bekend met chronische hoofdpijn. Een bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar en kan zich eenmalig herkiesbaar stellen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Ongeveer tien maal per jaar komt het bestuur bijeen en bespreekt dan de voortgang van de vereniging op basis van het strategisch plan. De voorzitter van het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de bureaumedewerkers. Het bureau wordt gerund door twee parttime medewerkers. Zij worden betaald overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Bestuur

Jolanda van Hulst-Mazirel (voorzitter)
‘Ik heb meermaals van dichtbij ervaren hoeveel invloed hoofdpijn op je kwaliteit van leven kan hebben en op hoeveel onbegrip je stuit in je omgeving. Met mijn inzet als voorzitter wil ik hier graag verandering in brengen.’

Eugène van den Bemt (penningmeester)
‘Ik ben al langere tijd actief als lid van de werkgroep Aangezichtspijn. Het is van groot belang dat Hoofdpijnnet meepraat bij de totstandkoming van richtlijnen en van zich laat horen bij besluiten over bijvoorbeeld vergoedingen van medicijnen.’

Nel van Dijk (bestuurslid algemene zaken)
‘Nu ik gepensioneerd ben heb ik rust en tijd om me in te zetten voor de mooie doelen van het Migrainefonds en Hoofdpijnnet. Zelf migrainepatiënt weet ik maar al te goed hoe noodzakelijk het is zowel sociaal als medisch de positie van mensen met ernstige vormen van hoofdpijn te versterken.’

Willem Oerlemans (bestuurslid medische zaken)
‘Als neuroloog met speciale interesse en expertise in chronische hoofdpijn en migraine wil ik me graag inzetten voor het hebben én het behouden van een degelijk netwerk van behandelaars en patiënten met deze vaak zeer invaliderende  en toch helaas ook vaak miskende chronische ziekten.’

Richard Posthuma (belangen van o.a. clusterhoofdpijn)
‘Binnen het bestuur van Hoofdpijnnet richt ik me op het behartigen van belangen van clusterhoofdpijn en andere minder bekende vormen van hoofdpijn. Ik heb zelf vanaf 2009 clusterhoofdpijn en veel research gedaan voor het inzetten van moderne technologieën, zoals smartphones om beter inzicht te krijgen in je persoonlijke hoofdpijnpatroon.’

Heleen Klop


Medewerkers

Nelleke Cools (directeur)
‘Eén van mijn drijfveren is dat ik iedereen een volwaardige plek gun in onze samenleving. Daarom werk ik ook met veel plezier bij Hoofdpijnnet. Ik zie het vooral als uitdaging om onderlinge ontmoetingen te stimuleren en te werken aan een sterke en gezonde vereniging.’

Ellen Pelgrim (ledenadministratie)

Jolene Groen (vrijwilligerscoördinator)