Hoofdpijnnet bestaat sinds 1981 en is dé landelijke vereniging voor mensen met ernstige hoofdpijnklachten. Je kunt bij ons terecht voor steun, erkenning en een betere behandeling. Wij bieden een netwerk voor mensen met migraine, clusterhoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofdpijn, spanningshoofdpijn en aangezichtspijn.

Ruim 5.000 mensen zijn aangesloten. We hebben een actief bestuur en enthousiaste vrijwilligers. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat ernstige vormen van hoofdpijn beter (h)erkend en behandeld worden. Dat mensen met hoofdpijn sterker worden en elkaar versterken.

Komende jaren willen we dit bereiken door:

– meer erkenning van de ernst van de aandoening, samen met onze zusterorganisatie Migrainefonds

– stimuleren dat mensen hun eigen keuzes  maken, in relatie tot hun aandoening

– betere en goed toegankelijke behandelmethodes

– uit te groeien naar een sterke vereniging met een herkenbaar gezicht.