Partners

Het is van cruciaal belang dat de samenleving, van zorgverleners tot scholen en werkgevers, doordrongen raakt van de impact van hoofdpijn. De onzichtbaarheid van ernstige hoofdpijn maakt het extra lastig hiervoor begrip te krijgen. We onderhouden hiervoor contacten met de beroepsgroep van neurologen en andere specialisten in de zorg, met zorgverzekeraars en met andere patiëntenorganisaties. Door zelf een breed netwerk op te bouwen, kunnen we deze onzichtbare ziekte zichtbaar maken en een stem geven.

Hoofdpijnnet is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en maakt actief deel uit van de European Headache Alliance en de World Headache Alliance.

Ook is Hoofdpijnnet vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem, de CRAZ (Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen), de werkgroep Meldpunt Medicijnen, een werkgroep Zichtbare Zorg van Patiëntenfederatie Nederland voor ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor ziekenhuizen, de werkgroep Monitor Arbeidsparticipatie van de CG-raad, het Platform PI (Patiënten & Industrie), Information To Patient (ITP) met het Ministerie van VWS, NPCF, KNMG, KNMP, CBG, Nefarma en de Consumentenbond.

partners hoofdpijnnet