Over het Migrainefonds

Het Migrainefonds is eind 2015 door Hoofdpijnnet opgericht. Het fonds stimuleert wetenschappelijk onderzoek en financiert projecten die de vereniging uitvoert. Op bestuurlijk niveau werken we nauw samen.

Doelstellingen en activiteiten

Het Migrainefonds richt zich op geldinzameling voor baanbrekend onderzoek en voor projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Het wil de impact van migraine duidelijk maken, voor zowel de patiënt als diens directe omgeving. Bij voorkeur initieert en ondersteunt het fonds initiatieven die óók van toepassing zijn op andere hoofdpijnsoorten dan alleen migraine.

Met als activiteiten voor de periode 2021 – 2023:

 1. Financieel ondersteunen van de totstandkoming van een Hoofdpijn Alliantie, een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen op het gebied van hoofdpijnzorg.
 2. Medefinanciering van projecten van Hoofdpijnnet.
 3. Voorbereidingen treffen voor gerichte fondsenwervingsacties in 2023.

Inkomsten, besteding en beheer van vermogen

 • Structurele donaties van leden van Hoofdpijnnet
 • Incidentele donaties van derden
 • Sponsoring op projectbasis

In een speciaal te formuleren ontwikkelplan zal meegenomen worden welke acties in 2023 nodig zijn om structurele aandacht voor fondswerving mogelijk te maken. Gedacht wordt o.a. aan investeren in een fondsenwerver en het benoemen van enkele concrete fondswervingsacties.

Besteding en beheer van vermogen

Ieder jaar wordt een begroting opgesteld en geaccordeerd door het bestuur van het Migrainefonds. Na afloop van het kalenderjaar verschijnt een financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de site www.hoofdpijnnet.nl. Gezien de omvang van het vermogen, staat het geld voorlopig op een spaarrekening.

Organisatie

Het bestuur van het Migrainefonds bestaat uit vrijwilligers. De Raad van Advies adviseert het Migrainefonds over wetenschappelijke onderwerpen.

Bestuur

Het bestuur van het Migrainefonds bestaat uit vrijwilligers en wordt gevormd door:

 • Nel van Dijk, penningmeester
 • Willem Oerlemans, bestuurslid medische zaken
 • Jolanda van Hulst-Mazirel, bestuurslid en afgevaardigde vanuit het bestuur van Hoofdpijnnet

Het fonds heeft geen betaalde medewerkers, maar maakt op projectbasis gebruik van de medewerkers van Hoofdpijnnet.

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur van het Migrainefonds advies, met name over wetenschappelijke onderwerpen. Het heeft geen toezichthoudende rol, noch voor het bestuur, noch voor de stichting als geheel. De Raad van Advies bestaat uit:

 • Dr. Michel Ferrari, neuroloog en hoofdpijnspecialist, LUMC
 • Antoinette Maasen van den Brink, universitair hoofddocent farmacologie, Erasmus MC
 • Leo van Os, voormalig voorzitter Hoofdpijnnet

Jaarverslagen

Wil je teruglezen wat het Migrainefonds afgelopen jaren bereikt heeft? Lees het in onze jaarverslagen.

Jaarstukken 2020

Bekijk de jaarstukken van het Migrainefonds over 2020: