begroting 2019 patientenfederatie

Patiëntenfederatie Nederland vraagt aandacht voor chronisch zieken

In de week van 16 oktober wordt de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport behandeld in de Tweede Kamer. Patiëntenfederatie Nederland, waarvan ook Hoofdpijnnet lid is, heeft de begroting met verschillende beleidsmedewerkers bekeken en gewogen op welke onderwerpen we nu inbreng willen leveren:

  • Eenzaamheid bij chronisch zieken (zie ook ‘Chronisch zieke is vaak eenzaam‘)
  • Stapeling zorgkosten;
  • Chronisch ziek zijn en arbeid;
  • Het belang van verbeterde financiering van patiëntenorganisaties;

Tevens vragen we (meer) aandacht voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen heeft de  Patiëntenfederatie een brief opgesteld en deze op 2 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees de brief hier terug.