project samen beslissen passend werk

Project ‘Samen beslissen over passend werk’ van start

Mensen met een ziekte die op een passende manier aan het werk blijven, hebben een betere kwaliteit van leven. Werk helpt letterlijk bij het herstel. Toch zoeken mensen met ernstige hoofdpijn vaak pas laat hulp. Hoofdpijnnet is nu een project gestart om mensen met ernstige hoofdpijn te stimuleren eerder aan de bel trekken als de hoofdpijn veel impact heeft op het werk.

Werk en gezondheid worden vaak gezien als twee gescheiden werelden. Patiënten kaarten het onderwerp ‘werk’ vaak niet aan als ze bij de neuroloog zijn en er is weinig tot geen contact tussen bedrijfsarts en neuroloog. Patiënten ervaren soms ook dat ze tegenstrijdige adviezen krijgen. Uit gesprekken met hoofdpijncentra blijkt dat neurologen weinig beeld hebben welke problemen patiënten op de werkvloer tegenkomen. Daarnaast ziet het Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet dat mensen met ernstige hoofdpijn vaak pas laat contact opnemen. Ze hebben dan bijvoorbeeld al uren ingeleverd, zijn veelvuldig ziek of zelfs al arbeidsongeschikt geworden.

Nieuwe werkwijze

Met het project ‘Samen beslissen over passend werk’ wil Hoofdpijnnet hier verandering in brengen. Hoofdpijnet gaat, samen met drie hoofdpijncentra, een nieuwe  werkwijze ontwikkelen. Hierbij is er bij het hoofdpijncentrum op laagdrempelige en duidelijke wijze aandacht voor de mogelijke problemen die patiënten ervaren op de werkvloer. Zo kunnen problemen sneller aangepakt worden. en worden patiënten gestimuleerd om zelf actie te ondernemen om hun situatie te verbeteren. Het gaat om een werkwijze waarin de patiënt, de hoofdpijncentra, de werkcoaches van Hoofdpijnnet en de bedrijfsarts nauw samenwerken.

Samen met hoofdpijncentra

Hoofdpijnnet heeft subsidie gekregen van ZonMw om dit project uit te voeren. Drie hoofdpijnpoli’s, het Carnisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Spaarne Gasthuiz in Haarlem en DC Klinieken in Almere zullen begin volgend jaar de ontwikkelde werkwijze uitproberen en evalueren. Bij succes rollen we de werkwijze uit naar andere hoofdpijncentra in Nederland.

Wil je meer weten? Neem contact op met de projectleider Mia Willems via mia@hoofdpijnnet.nl.