Toespraak Karin van Haperen (voorzitter)

Beste leden van Hoofdpijnnet,

Fijn dat u bent gekomen naar de Algemene Leden Vergadering om ervoor te zorgen dat Hans Dijkhuizen en ik benoemd kunnen worden en dat hierdoor de continuïteit van Hoofdpijnnet gewaarborgd is.

Twee nieuwe bestuursleden met uiteraard nieuwe ambitie. Deze ambitie zal onder andere worden ingezet om de bekendheid van Hoofdpijnnet verder te vergroten. Het is van cruciaal belang dat de samenleving, van zorgverleners tot scholen tot werkgevers tot het thuisfront weet wie Hoofdpijnnet is en waar de vereniging voor staat. Kortom wat de vereniging voor de samenleving kan betekenen.

De gevolgen van migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn en alle andere chronische hoofdpijnen worden op vele fronten niet herkend en daardoor niet erkend, hier moet echt verandering in komen. Hoofdpijnnet is hiermee al een hele tijd bezig en ik wil heel graag mijn aandacht en inzet hierop richten door samen met het Migrainefonds op te gaan trekken en samenwerking met onze partners te verstevigen.

Met een grotere bekendheid van de vereniging kunnen we ook bereiken dat patiënten meer kennis krijgen over hun aandoening en zo wellicht weer het heft in eigen hand kunnen nemen, dat zij zoals ik ergens heb gelezen van hun klacht hun kracht kunnen maken.

Met een grotere bekendheid van Hoofdpijnnet bereiken we ook meer mensen die op dit moment van ons bestaan niet afweten of het belang van Hoofdpijnnet nog niet inzien. Dit zal dan weer tot een stijging van het ledenaantal moeten leiden.

Ik heb sinds juni van dit jaar al vele gesprekken gevoerd en mijn enthousiasme om nu werkelijk aan de slag te gaan is sindsdien alleen maar vergroot. Ik hoop snel meerdere leden en partners van Hoofdpijnnet te gaan ontmoeten om met hen ervaringen te delen en zo van hen te leren.

Ik heb er heel erg veel zin in!

Karin van Haperen