Uit de praktijk: het verhaal van Pauline


Hoe een kleine interventie een groot verschil kan maken

De 28-jarige Pauline heeft een drukke fulltimebaan als web developer. Hoewel ze plezier in haar werk heeft, maakt haar chronisch dagelijkse hoofdpijn dat ze zich soms moeilijk kan concentreren. Pauline komt op consult in het hoofdpijncentrum. De neuroloog/hoofdpijnverpleegkundige vraagt naar haar werksituatie.

Pauline: ‘Ik haal veel voldoening uit mijn baan. Maar ik merk dat de pijn soms erg storend is. Ik kan me daardoor minder goed concentreren en heb last van de onrust om me heen. Ik werk in een ruimte met 15 anderen, die ook regelmatig aan de telefoon zitten of met elkaar overleggen. Mijn nek en schouders staan vaak strak en aan het eind van de week merk ik dat ik niet veel energie meer heb voor leuke dingen.’

Pauline zegt het op haar werk weleens dat ze hoofdpijn heeft, maar alleen als het heel erg is. Ze wil het werk graag nog lang kunnen blijven doen, maar maakt zich weleens zorgen of het niet te zwaar wordt. Ze geeft aan nu geen ondersteuning nodig te hebben: ‘Het gaat nog wel’. De neuroloog/hoofdpijnverpleegkundige concludeert dat er een verhoogd risico is op uitval en rapporteert dit in het EPD.

Het eerste vervolgconsult


De hoofdpijn is wat toegenomen. Ook de vermoeidheid is toegenomen. De neuroloog vraagt weer naar haar werksituatie. Pauline heeft wat meer kortdurend verzuim en ze heeft inmiddels met de bedrijfsarts en haar werkgever gesproken over haar klachten en een ergonomische werkplek gekregen, i.v.m. nek- en schouderklachten. Helaas heeft dat nog geen positief effect op de hoofdpijn en vermoeidheid. Pauline: ‘Ik vraag me steeds meer af of ik het wel ga volhouden, misschien moet ik gewoon wat minder uren gaan werken.

De neuroloog weet gelukkig dat minder werken niet altijd de oplossing is, en dat er andere oplossingen mogelijk kunnen zijn. Ze neemt met Pauline de verwijsopties (achterkant gesprekskaart) door: een aantal vragen op de website van Hoofdpijnnet sluiten goed aan bij haar situatie:

‘Ik ben vaak moe, hoe deel ik mijn werkdagen op een zo gezond mogelijke manier in?’

‘Ik vind de combinatie hoofdpijn en werk zwaar. Is minder werken een oplossing?’

‘Ik ben bang dat ik mijn werk niet volhoud. Met wie kan ik naar oplossingen zoeken?’


De neuroloog/hoofdpijnverpleegkundige ziet dat de situatie zorgelijker wordt en rapporteert dit in het EPD.

Het tweede vervolgconsult


De hoofdpijn en vermoeidheid zijn gestabiliseerd. Pauline is niet minder gaan werken, wel anders: ze draagt regelmatig een noise-cancelling headphone. Dat geeft rust. Ze heeft op haar werk verteld dat ze altijd hoofdpijn heeft en met hen afgesproken dat ze zo weinig mogelijk gestoord wordt als ze de koptelefoon draagt. Deze tip had ze gelezen op de website. Daarnaast heeft ze in overleg met haar leidinggevende pauzesoftware geïnstalleerd, zodat ze ook tijdig even van het beeldscherm af gaat.

Ook is ze bij de bedrijfsarts geweest. Ze hebben afgesproken om 1x per jaar af te spreken, om de balans op te maken. Dit voelt goed. Het geeft haar lucht dat ze haar zorgen nu kan delen en het niet allemaal alleen hoeft op te lossen.

De neuroloog/hoofdpijnverpleegkundige bespreekt met haar nog de mogelijkheid om, als deze aanpassingen toch onvoldoende opleveren, contact op te nemen met Adviespunt Werk; zij kunnen verder met haar meedenken en advies op maat geven.