werk spreekkamer

Vragenlijst ‘Werk in de spreekkamer’

Wil jij helpen in kaart te brengen hoe het onderwerp ‘werk’ bij jouw zorgverleners aan bod komt en wat er beter zou kunnen? Vul dan deze vragenlijst in.

Patiëntenfederatie Nederland maakt samen met specialisten en bedrijfsartsen een richtlijn voor medisch specialisten over werken met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook Hoofdpijnnet is hier actief bij betrokken.

Het doel van deze richtlijn is dat álle medisch specialisten concrete handvatten krijgen aangereikt, om – indien mogelijk – vanaf de diagnose en gedurende de behandeling rekening te houden met de werkzaamheden van de patiënt, zodat onnodig verlies van werk en inkomen beperkt worden.

We zijn benieuwd naar welke ervaringen jij hebt met het bespreken van je werk met zorgverleners. We willen graag weten wat de invloed is geweest van je aandoening/ziekte op je werk. Maar ook andersom, wat de invloed van je werk op je ziekte/aandoening was. Het onderzoek is gericht op mensen bij wie de diagnose niet langer dan vijf jaar geleden is gesteld.