Partners

Samen bereik je meer. Daarom werkt Hoofdpijnnet samen met en/of is vertegenwoordigd in:

Het Migrainefonds

Een onafhankelijke stichting opgericht door Hoofdpijnnet eind 2015. Het Migrainefonds werft fondsen voor onderzoek. En voor projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.Voor meer informatie kun je terecht op www.migrainefonds.nl.

migrainefonds-logo

Andere partners

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en maken actief deel uit van de European Headache Alliance en de World Headache Alliance.

Ook is Hoofdpijnnet vertegenwoordigd in Pijnpatienten naar 1 stem, de CRAZ (Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen), de werkgroep Meldpunt Medicijnen, een werkgroep Zichtbare Zorg van Patiëntenfederatie Nederland voor ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor ziekenhuizen, de werkgroep monitor arbeidsparticipatie van de CG-raad, het Platform PI (Patiënten & Industrie), Information To Patient (ITP) met het Ministerie van VWS, NPCF, KNMG, KNMP, CBG, Nefarma en de Consumentenbond.

anbi-logo npcf-logo