Sponsors

Hoofdpijnnet ontvangt contributie van haar leden en wij ontvangen een bescheiden subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast heeft Hoofdpijnnet in 2015 een bedrag van 3.750 euro ontvangen van GSK / Novartis.

Wij werken volgens een strikt protocol, waardoor de onafhankelijkheid van de vereniging gewaarborgd blijft. Hoofdpijnnet onderschrijft de gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving, zal deze onvoorwaardelijk naleven en is geregistreerd bij de Raad van Toezicht voor Fondsenwerving in de Zorgsector.