cgrp vergoeding

Zorginstituut erkent meerwaarde Erenumab

Op 27 juni heeft het Zorginstituut verslag uitgebracht aan de Minister van Medische Zorg en Sport over de inhoudelijke toetsing van het het middel Erenumab (Aimovig). Op basis van een vergelijking tussen Erenumab en topiramaat concludeert het Zorginstituut (ZiN) dat de therapeutische waarde van deze twee medicijnen gelijk is. Daarom is het oordeel van ZiN op dit moment dat het niet geplaatst wordt in het Geneesmiddelen Systeem (GVS).

Daarmee is niet alles gezegd. Het Zorginstituut meent namelijk dat erenumab van toegevoegde waarde lijkt te zijn ten opzichte van de bestaande profylactische medicijnen. Dat baseert ze op de volgende overwegingen:
– Migraine staat bij mensen onder de 50 jaar op de 3e plaats van de wereldranglijst en in de Gobal Burden of Diseases Study van kwaliteit van leven met beperkende aandoeningen. Wereldwijd staat migraine op de 2e plaats van aandoeningen met de meeste ziektelast.
– 60% van de mensen heeft nu onvoldoende baat bij de huidige profylactica.
– Erenumab en de overige CGRP antagonisten hebben een werkingsmechanisme dat specifiek is afgestemd op mensen met migraine.
– Erenumab blijkt twee maal zo effectief als placebo bij vermindering van het aantal migrainedagen per maand of in een reductie van meer dan 50% van het aantal migrainedagen.
– Het heeft ook effect bij mensen die geen baat hadden bij eerdere preventietherapieën en bij mensen met chronische migraine.
– Het wordt goed verdragen in klinische studies. De lange termijn effecten zijn nog onbekend. Op basis hiervan denkt het Zorginstituut dat erenumab een zinvolle aanvulling is op de bestaande migraineprofylactica (zoals topiramaat), vooral voor degenen die hiermee niet afdoende worden behandeld of het niet verdragen.Om die reden adviseert het Zorginstituut de minister een werkgroep in te stellen. Deze zal moeten bestaan uit neurologen en andere belanghebbenden. Zij krijgen de opdracht het bewijs van de meerwaarde van erenumab aan te tonen.

Als patiëntenvereniging zal Hoofdpijnnet op korte termijn twee acties ondernemen:
1) Wij zullen er bij de minister op aandringen het advies van het Zorginstituut over te nemen om zo snel mogelijk met een werkgroep te starten.
2) Wij gaan er bij het Zorginstituut op aandringen deel uit te mogen maken van deze werkgroep om zo vanuit het perspectief van de patiënt onze stem te laten horen.

Zie ook: ‘GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine’

———————————————————————————————————————————–
Voor informatie: N. Cools (coördinator communicatie) / nelleke@hoofdpijnnet.nl / 0642899693