Jongeren hoofdpijn

Jongeren en ernstige hoofdpijn

Ongeveer 250.000 kinderen en jongeren in Nederland hebben last van ernstige hoofdpijnklachten.

Voor een deel komen hun problemen en vragen overeen met die van oudere hoofdpijnpatiënten, maar toch kom je als jongere met ernstige hoofdpijn voor specifieke uitdagingen te staan. Denk bijvoorbeeld aan school en studie. Lessen of colleges volgen kan lastig zijn, net als het maken van toetsen of examens. Ook het meekomen in het scholieren-of studentenleven kan een opgave zijn. Hoe ga je hier het beste mee om? 

Hoofdpijn & school

Ervaar je op school of tijdens je studie problemen door je hoofdpijnklachten, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Er is veel mogelijk, van aangepaste lesrooster tot aan meer tijd voor examens, maar het is belangrijk dat je hier zelf een actieve rol bij inneemt. Hoe pak je dit het beste aan? Wie kan je erbij helpen en welke rechten heb je?

Hoofdpijn & studie

Heb je vaak ernstige hoofdpijnklachten, dan kan dit een zware wissel trekken op je studieloopbaan. Wat kun je zelf doen? Welke oplossingen zijn er?

Jongeren studeren hoofdpijn

Hoofdpijn & ouders

Heeft je kind last van ernstige hoofdpijnklachten, dan zit je als ouder waarschijnlijk met allerlei vragen. Hoe kun je kind zo goed mogelijk ondersteunen?

Ervaringsverhalen

Lees hoe andere jongeren met hun ernstige hoofdpijnklachten omgaan, hoe zij dit doen op school en tijdens hun studie, welke effect dit heeft op vriendschap en liefde en welke tips zij andere jongeren zouden geven.