Alles over migraine bij kinderen

Alles over hoofdpijn bij kinderen

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd (zes jaar) ernstige hoofdpijn krijgen. Van ongeveer 200.000 kinderen is bekend dat zij last hebben van migraine. Bij kinderen helpen soms eenvoudige leefregels om hun hoofdpijn te verminderen, maar bij de ernstige gevallen zijn er ook medicijnen die helpen.

Migraine op de kinder- en adolescentenleeftijd doet zich niet altijd voor als hoofdpijn met of zonder aura verschijnselen, zoals op de volwassen leeftijd vaak wel het geval is. Het merendeel van de kinderen en adolescenten met migraine heeft verschijnselen die specifiek zijn omschreven en goed zijn te herkennen. Veelal staat misselijkheid en braken voorop.   

Kenmerken van hoofdpijn bij kinderen

Migraine op de kinderleeftijd kent, naast de migraine met en zonder aura, vele variaties. De prognose is vaak gunstig en geruststelling, na uitsluiten van andere oorzaken, is belangrijk. Een minderheid van de kinderen die met de genoemde aandoeningen te maken hadden, ontwikkelen op latere leeftijd migrainehoofdpijn. Vanaf de pubertijd is hoofdpijn bij kinderen vergelijkbaar met die van volwassenen.

Oorzaken van hoofdpijn bij kinderen

Over de exacte oorzaak van migraine en spanningshoofdpijn bij kinderen is nog maar weinig bekend. Een migraineaanval ontstaat door een ontregeling in de hersenstam. Deze ontregeling, ofwel ‘kortsluiting’, ontstaat door prikkels. De prikkeldrempel kan tijdelijk verlaagd zijn, bijvoorbeeld door de menstruatie of extreme vermoeidheid en daardoor soms wel en soms niet leiden tot een aanval. Mensen met een continue lage prikkeldrempel, en vaak erfelijke aanleg, kunnen herhaaldelijk migraineaanvallen krijgen.

Bij het ontstaan van spanningshoofdpijn zijn er verschillende factoren die een rol kunnen spelen zoals vermoeidheid, te weinig slaap, verkeerde eetgewoonten, spanningen, weersomstandigheden en een verkeerde houding. Ieder kind kan spanningshoofdpijn krijgen, maar het komt meer voor als kinderen ouder worden. Vooral pubers hebben er vaak last van. Het is niet bekend of erfelijkheid een rol speelt bij het krijgen van spanningshoofdpijn. Dat geldt wel voor de overgevoeligheid voor factoren die deze vorm van hoofdpijn uitlokken; daar kan iemand wel erfelijke aanleg voor hebben.

Medicijnen en behandeling van hoofdpijn bij kinderen

Ouders zijn soms huiverig om hun kind medicijnen te laten slikken, zeker als het om andere middelen gaat dan de bekende pijnstillers. De mogelijke bijwerkingen schrikken af en ze vragen zich af of de medicijnen niet schadelijk zijn. Het is daarom goed om te weten dat alle middelen die tegen migraine aan kinderen en jongeren worden voorgeschreven, uitgebreid getest zijn en dat er voldoende bekend is om ze veilig te kunnen nemen.

Profylactische therapie (gericht op het voorkomen van aanvallen) bij migraine op de kinder- en adolescentenleeftijd laat bij recent wetenschappelijk onderzoek geen verschil zien in effectiviteit tussen het medicijn en een placebo. Als medicijnen niet effectief zijn, gaat het bij migraine bij kinderen en adolescenten om andere mechanismen dan bij volwassenen. De focus van de behandeling moet dan gericht zijn op de psychosociale omstandigheden van het kind, zoals de positie in het gezin en op school.

Het kan geen kwaad om je kind paracetamol te geven als de hoofdpijn heftig is of als je kind erom vraagt. Laat je kind niet vaker dan op twee dagen in de week een pijnstiller nemen (dit kan namelijk juist hoofdpijn veroorzaken!).

Tienermagazine

Wil je meer informatie over de behandeling van hoofdpijn bij kinderen. Lees dan onze tienerspecial vol persoonlijke verhalen, nuttige weetjes en tips. Niet alleen een must voor tieners, maar ook voor familie, vrienden op school of op de sportclub, zorgverleners en scholen.