cursus sterk met pijn

Nieuwe cursussen Sterk met Pijn van start

Hoofdpijnnet is onderdeel van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP). Samen met dit samenwerkingsverband hebben we een cursus ontwikkeld gericht op het leren omgaan met chronische pijn. De cursus ‘Sterk met Pijn’ wordt op verschillende plekken door heel Nederland gegeven. In 2023 gaan er weer nieuwe cursussen van start, zowel online als op locatie.

Ben of ken je iemand met een pijnaandoening? Ben je op zoek naar tips, erkenning en herkenning van de klachten? De cursus ‘Sterk met Pijn’ helpt je op weg.

De ervaringsdeskundige begeleiders ondersteunen je bij jouw zoektocht om de regie over je dagelijkse leven weer in eigen hand te krijgen.  Sleutelwoorden zijn: ondersteunen, eigen mogelijkheden zoeken en zelf & samen doen. De cursus ‘Sterk met Pijn’ is laagdrempelig, leert je nieuwe wegen ontdekken en omgaan met chronische pijn. De cursus is een stap naar zelfredzaamheid. 

Praktische informatie

  • De cursus is zowel online als face-to-face te volgen.
  • De face-to face cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst vooraf, acht bijeenkomsten van twee uur en een bijeenkomst na drie maanden.
  • De online cursus (via Zoom) bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst vooraf, tien online bijeenkomsten van anderhalf uur en een bijeenkomst na drie maanden.
  • Per cursus zijn er minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers.
  • De eigen bijdrage is € 99 voor de fysieke cursus en €65 voor de online cursus. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een (deel van) de cursus.

Cursusdata en aanmelden

Meer informatie over de cursus vind je hier. Informatie over de cursusdata en hoe je je kunt aanmelden vind je hier.