ledenonderzoek

Bedankt voor uw steun!

In de zomermaanden is een groot aantal van onze leden gebeld met het verzoek het lidmaatschapsgeld op te hogen. Naast het opzetten van een Adviespunt Onderwijs voor jongeren met migraine, is het geld bestemd voor het stimuleren van onderzoek naar hormonale migraine, door het LUMC en het Erasmus Medisch Centrum.

De belactie is inmiddels afgerond en geëvalueerd. De actie heeft 12.635 euro opgebracht. Bovendien hebben ruim 500 mensen een machtiging afgegeven voor het jaarlijkse lidmaatschapsbedrag. Dat betekent dat ieder jaar een vergelijkbaar bedrag naar het Migrainefonds gaat, van waaruit deze twee projecten worden gevolgd.

Hoofdpijnnet is zeer blij met dit mooie resultaat en wil iedereen hier hartelijk voor bedanken. Mocht u lid zijn en ook uw betaling via de acceptgiro willen omzetten naar een machtiging, kunt u dit aangeven via een mailtje naar info@hoofdpijnnet.nl. Wij sturen u dan een formulier toe.