studietool

Studietool: voor studenten met een beperking of chronische aandoening

Er zijn veel studenten met een beperking of chronische aandoening. De klachten hiervan staan vaak op gespannen voet met studeren. De Studietool maakt duidelijk wat bepaalde aandoeningen inhouden, biedt oplossingen en brengt studenten en begeleiders met elkaar in gesprek. De Studietool is ontwikkeld voor negen aandoeningen, waaronder chronische hoofdpijn.

Hoofdpijnnet heeft meegewerkt aan deze tool en website. In de tool vind je uitgebreide informatie en tips over studeren met ernstige hoofdpijn.